x
x

BMW 520D 177KS EXECUTIVE

Година на производство / прва регистрација:
2008 година

Регистрирано до:
2017 година

Километри:
160.709 Km

Цена:
681.380 денари

Информативна цена во евра:
10.990 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
2.424 €

Период на отплата:
1 месеци

Месечна рата:
767 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА