x
x

CITROEN C2 1.1 BENZIN 65KS SX

Година на производство / прва регистрација:
2006/2007 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
86.100 Km

Цена:
198.400 денари

Информативна цена во евра:
3.200 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА