x
x

CITROEN C5 2.0 HDI 136KS EXECUTIVE

Година на производство / прва регистрација:
2009 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
267.400 Km

Цена:
371.938 денари

Информативна цена во евра:
5.999 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
1.369 €

Период на отплата:
2 месеци

Месечна рата:
218 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА