x
x

FORD FOCUS 1.6 TDCI 95KS TREND PLUS

Година на производство / прва регистрација:
2015/2016 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
45.899 Km

Цена:
681.380 денари

Информативна цена во евра:
10.990 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
2,699 €

Период на отплата:
5 месеци

Месечна рата:
179 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА