x
x

LEXUS GS 450H 3.5 HYBRID 345KS LUXURY

Година на производство / прва регистрација:
2013 година

Регистрирано до:
2017 година

Километри:
86.523 Km

Цена:
2.294.000 денари

Информативна цена во евра:
37.000 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА