x
x

LEXUS IS 300 HYBRID F-SPORT 223KS

Година на производство / прва регистрација:
2013 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
147.901 Km

Цена:
1.605.800 денари

Информативна цена во евра:
25.900 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
0 €

Период на отплата:
60 месеци

Месечна рата:
501 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА