x
x

LEXUS IS 300 HYBRID F-SPORT 223KS

Година на производство / прва регистрација:
2013 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
147.901 Km

Цена:
1.605.800 денари

Информативна цена во евра:
25.900 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
9.328 €

Период на отплата:
5 месеци

Месечна рата:
357 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА