x
x

LEXUS NX 300 HYBRID 197KS BUSINESS

Година на производство / прва регистрација:
2017 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
11.412 Km

Цена:
2.045.380 денари

Информативна цена во евра:
32.990 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
11.875 €

Период на отплата:
5 месеци

Месечна рата:
455 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА