x
x

LEXUS RX 450 Hybrid 3.5 D-VVT-I 313HP 4X4

Година на производство / прва регистрација:
2016 година

Регистрирано до:
2019 година

Километри:
43.6853 Km

Цена:
3.410.000 денари

Информативна цена во евра:
55.000 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА