x
x

OPEL ASTRA 1.4 BENZIN PLIN N-JOY

Година на производство / прва регистрација:
2008 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
116.905 Km

Цена:
309.938 денари

Информативна цена во евра:
4.999 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
1.114 €

Период на отплата:
1 месеци

Месечна рата:
349 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА