x
x

OPEL ASTRA 1.4 CDTI 99KS ESSENTIA

Година на производство / прва регистрација:
2012 година

Регистрирано до:
2019 година

Километри:
85.912 Km

Цена:
433.938 денари

Информативна цена во евра:
6.999 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА