x
x

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 160KS

Година на производство / прва регистрација:
2010 година

Регистрирано до:
2019 година

Километри:
162.342 Km

Цена:
588.380 денари

Информативна цена во евра:
9.490 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
0 €

Период на отплата:
24 месеци

Месечна рата:
421 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА