x
x

PEUGEOT 207 1.4 BENZIN 8 VENTILI 74KS

Година на производство / прва регистрација:
2011 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
53.434 Km

Цена:
309.938 денари

Информативна цена во евра:
4.999 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
1.206 €

Период на отплата:
4 месеци

Месечна рата:
99 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА