x
x

PEUGEOT 308 1.4 VVT-I 90KS ACTIVE

Година на производство / прва регистрација:
2008/2009 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
143.637 Km

Цена:
291.400 денари

Информативна цена во евра:
4.700 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
1.813 €

Период на отплата:
1 месеци

Месечна рата:
313 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА