x
x

RENAULT KOLEOS 4X4 2.0 DCI 136KS

Година на производство / прва регистрација:
2009 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
195.000 Km

Цена:
421.600 денари

Информативна цена во евра:
6.800 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
1.507 €

Период на отплата:
12 месеци

Месечна рата:
474 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА