x
x

RENAULT LAGUNA 1.5 DCI 110KS STYLE

Година на производство / прва регистрација:
2008 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
178.450 Km

Цена:
371.938 денари

Информативна цена во евра:
5.999 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА