x
x

RENAULT MEGANE 1.4 VVT-I 97K

Година на производство / прва регистрација:
2006 година

Регистрирано до:
2019 година

Километри:
111.100 Km

Цена:
247.938 денари

Информативна цена во евра:
3.999 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА