x
x

TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D 150KS PREMIUM

Година на производство / прва регистрација:
2009/2010 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
127.133 Km

Цена:
681.380 денари

Информативна цена во евра:
10.990 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
2.423 €

Период на отплата:
12 месеци

Месечна рата:
766 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА