x
x

TOYOTA AYGO 1.0 VVT-I 69KS TERRA TNG

Година на производство / прва регистрација:
2015 година

Регистрирано до:
2019 година

Километри:
104.276 Km

Цена:
359.600 денари

Информативна цена во евра:
5.800 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
0 €

Период на отплата:
60 месеци

Месечна рата:
112 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА