x
x

TOYOTA AYGO 1.0 VVT-I 69KS TERRA TNG

Година на производство / прва регистрација:
2014 година

Регистрирано до:
2019 година

Километри:
89.763 Km

Цена:
384.400 денари

Информативна цена во евра:
6.200 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
0 €

Период на отплата:
60 месеци

Месечна рата:
120 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА