x
x

TOYOTA AYGO VAN TERRA N1 +18%

Година на производство / прва регистрација:
2012 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
156.178 Km

Цена:
223.200 денари

Информативна цена во евра:
3.600 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
1,523 €

Период на отплата:
48 месеци

Месечна рата:
70 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА