x
x

TOYOTA AYGO VAN TERRA N1 +18%

Година на производство / прва регистрација:
2012 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
114.490 Km

Цена:
241.800 денари

Информативна цена во евра:
3.900 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА