x
x

TOYOTA AYGO VAN TERRA N1 +18%

Година на производство / прва регистрација:
2012 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
142.750 Km

Цена:
217.000 денари

Информативна цена во евра:
3.500 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА