x
x

TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D 90KS LUNA

Година на производство / прва регистрација:
2011 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
102.526 Km

Цена:
539.400 денари

Информативна цена во евра:
8.700 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
3.053 €

Период на отплата:
3 месеци

Месечна рата:
185 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА