x
x

TOYOTA COROLLA 1.4 D-4D 90KS TERRA

Година на производство / прва регистрација:
2014 година

Регистрирано до:
2019 година

Километри:
110.892 Km

Цена:
718.580 денари

Информативна цена во евра:
11.590 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
0 €

Период на отплата:
60 месеци

Месечна рата:
224 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА