x
x

TOYOTA COROLLA 1.4 VVT-I 99KS TERRA

Година на производство / прва регистрација:
2008/2009 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
64.422 Km

Цена:
403.000 денари

Информативна цена во евра:
6.500 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
1.442 €

Период на отплата:
12 месеци

Месечна рата:
453 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА