x
x

TOYOTA HILUX 2.5 D-4D 144KS D.CAB -18% DDV

Година на производство / прва регистрација:
2012 година

Регистрирано до:
2019 година

Километри:
32.914 Km

Цена:
1.177.938 денари

Информативна цена во евра:
18.999 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
4.406 €

Период на отплата:
3 месеци

Месечна рата:
477 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА