x
x

TOYOTA LAND CRUISER V8 4.5 DIZEL 235KS EXECUTIVE

Година на производство / прва регистрација:
2008 година

Регистрирано до:
2017 година

Километри:
239.181 Km

Цена:
2.108.000 денари

Информативна цена во евра:
34.000 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА