x
x

TOYOTA RAV4 2.0 D-4D 143KS 6M/T EXECUTIVE

Година на производство / прва регистрација:
2014/2015 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
56.800 Km

Цена:
1.357.800 денари

Информативна цена во евра:
21.900 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
5.355 €

Период на отплата:
5 месеци

Месечна рата:
356 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА