x
x

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D 150 KS AUTOMATIC

Година на производство / прва регистрација:
2014 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
111.948 Km

Цена:
1.425.380 денари

Информативна цена во евра:
22.990 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
5.621 €

Период на отплата:
60 месеци

Месечна рата:
374 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА