x
x

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D 150KS EXECUTIVE

Година на производство / прва регистрација:
2012/2014 година

Регистрирано до:
2019 година

Километри:
45.210 Km

Цена:
960.380 денари

Информативна цена во евра:
15.490 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
5.587 €

Период на отплата:
5 месеци

Месечна рата:
213 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА