x
x

TOYOTA YARIS 1.33 VVT-I 99KS TERRA

Година на производство / прва регистрација:
2009 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
125.100 Km

Цена:
341.000 денари

Информативна цена во евра:
5.500 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА