x
x

VOLKSWAGEN JETTA 1.6 TDI 105KS HIGHLINE

Година на производство / прва регистрација:
2011 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
60.020 Km

Цена:
713.000 денари

Информативна цена во евра:
11.500 €

ФИНАНСИРАЊЕ

Прва уплата:
2.675 €

Период на отплата:
36 месеци

Месечна рата:
288 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА