x
x

VOLKSWAGEN POLO 1.2 BENZIN 60KS

Година на производство / прва регистрација:
2008 година

Регистрирано до:
2017 година

Километри:
46.870 Km

Цена:
297.600 денари

Информативна цена во евра:
4.800 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА