x
x

VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 TDI R5 224HP

Година на производство / прва регистрација:
2008/2009 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
149.754 Km

Цена:
775.000 денари

Информативна цена во евра:
12.500 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА