x
x

VOLKSWAGEN TOUAREG 5.0 TDI 350KS R50 V10

Година на производство / прва регистрација:
2009/2010 година

Регистрирано до:
2018 година

Километри:
81.824 Km

Цена:
1.550.000 денари

Информативна цена во евра:
25.000 €

НАЗАД НА КОРИСТЕНИ ВОЗИЛА