x
x
Модел Опрема Редовна цена  ПОПУСТ Акциска цена Минимално учество 20% Каматна стапка Месечна рата Каско 500 € Франшиза Каско
200 € Франшиза 
Без Франшиза 
Corolla 1.6  Luna 18.490 € 2.500 € 15.990 € 3.282  3.5% 201  135 €  210 €  355 € 
Corolla 1.4 D-4D Terra 18.190 € 2.200 € 15.990 € 3.282 € 3.5% 201   135 €   210 € 355 € 
Corolla 1.4 D-4D Luna 19.690 € 2.490 € 17.200 € 3.527 € 3.5% 216   145 € 225 €  385 € 

Забелешка: Акциските цени се однесуваат на модел во неметалик боја. Металик/Перла бојата е во доплата кај секој модел соодветно. Пресметката изразена во евра е од информативен карактер. Попустот на каско осигурувањето се однесува за првата година.

Ценовник за моделите на Corolla преземете тука.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за финансирање на другите возила на Toyota: 

Модел Опрема Редовна цена  ПОПУСТ Акциска цена Минимално учество 20% Каматна стапка Месечна рата Каско 500 € Франшиза Каско
200 € Франшиза 
Без Франшиза 
Yaris 1.0 Terra 11.690 € 1.700 € 9.990 € 2.215  4.5% 129  85 € 130 € 225 €
Yaris 1.5 Terra 12.490 € 800 € 11.690 € 2.584 € 4.5% 151  99 €  155 € 260 €
Yaris 1.5 Luna 13.690 € 700 € 12.990 € 2.867 € 4.5% 168  110 € 170 € 290 €
Yaris 1.5 CVT Luna 14.690 € 700 €  13.990 €  3.084 € 4.5%  181   120   185   310 
Yaris 1.5 Hybrid Fancy 17.290 €  1.790 €  15.500 €  3.412 €  4.5%   200 €  130 €  205 €  345 €
Auris 1.33 Terra 15.250   2.440   12.810   2.828   4.5%  166   110   165   285 
Auris 1.6 Luna  17.750   2.840   14.910   3.940   4.5%  193   125   195   335 
Auris 1.6 CVT Luna 19.250   3.080   16.170 €  3.558   4.5%  209   155   210   360 
Auris 1.8 Hybrid Fancy 21.990 €  3.000 €  18.990 €  4.171 €  4.5%  245 €  160 €  250 € 425 € 
Auris 1.8 Hybrid TS Fancy 22.490 €  2.000 €  20.490 €  4.497 €  4.5%  265 €  175 €  270 €  455 €

Avensis 1.6
D-4D

Executive 26.490   4.000   22.490   4.932   4.5%  290 €  190 €  295 €  500 €
Avensis 2.0
D-4D
Executive 28.990   4.400   24.590   5.388   4.5%  318   210   320   550 
RAV4 2.0
D-4D
Executive NAVI 34.490   5.500   28.990   6.345   4.5%  375   245   380   645 
RAV4 2.5 Hybrid Executive Plus NAVI 38.490   5.500   32.990   7.214   4.5%  426   280   430   785 

Забелешка: Акциските цени се однесуваат на модел во неметалик боја. Металик/Перла бојата е во доплата кај секој модел соодветно. Пресметката изразена во евра е од информативен карактер. Попустот на каско осигурувањето се однесува за првата година.

За сите дополнителни информации побарајте не на:

Телефон: 023088880

Е-маил: info@toyota.com.mk